Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Yamabushi Dojo(Orlando - FL - USA):
Shidoshi Müller (4º dan) +1 (312)721-6181
[email protected]

Kami no Sui Dojo (Brasília - DF):
Shidoshi Mogami
[email protected]

Tengu Dojo (Brasília - DF):

Sensei Santoro (61) 99236-9655
[email protected]

Shiro Tora Dojo (Cuiabá - MT):
Senpai Itiho (65) 98115-7014
[email protected]

 

 
 

Notícias

Dai Gasshuku - Chapada dos Guimarães (MT) - 2016

Foi realizado no último final de semana 8 e 9/10, o Dai Gasshuku na Chapada dos Guimarães (MT), contando com a presença dos professores e alunos do Kami no Sui Dojo, Shiro Tora Dojo e Tengu Dojo. Parabéns a todos pelo treinamento de Shinobi Iri, Shuriken Jutsu, Onshin e Inton Jutsu realizados!